Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

S

Schill, Alexander
Schill, Alexander, Technical University of Dresden (Germany)
Schill, Alexander
Semenov, Andriy, Vinnytsia national technical university Faculty for Radio Engineering, Telecommunication and Electronic Instrument Engineering Doctoral Student
Shestakov, Vasily
Shpur, Olga, Postgraduate Student, Telecommunications Department, Lviv Polytechnic National University
Shpur, Olga M., Lviv Polytechnic National University
Skachkov, Valeriy, leading researcher at the Research Laboratory, Military Academy (Odessa)
Skorik, Yulia
Skulysh, Maria A., National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”
Skulysh, Mariia, Associate Professor, ITS Department, National Technical University of Ukraine “KPI”
Smolskiy, Sergey
Solovskaya, Iryna
Sova, Oleg Ya., Military Institute of Telecommunications and Informatization
Sova, Oleg Ya., Military Institute of Telecommunication and Information of the State University of Telecommunication, Kyiv, Ukraine
Spillner, Josef
Stepanenko, Petro
Strelkovskaya, Iryna
Sulima, Svitlana, PhD student, ITS Department, National Technical University of Ukraine “KPI”
Svirin, Pavlo V., National Technical University of Ukraine "KPI"
Sychev, Alexander
Synepolski, Y.

1 - 22 of 22 Items