Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

P

Peshkin, Anton
Pidgurska, Tetiana
Pidhurska, Tatyana V., National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”
Pieshkin, Anton
Pieshkin, Anton (Ukraine)
Pilipenko, Andriy
Piltyay, Stepan I., National Technical University of Ukraine "KPI"
Piza, Dmytro, Doctor of Technical Sciences, Professor of Radio Engineering Department Zaporizhzhia National Technical University, Zaporizhzhia, Ukraine
Plotnik, Konstantin
Pokhabova, Iryna
Polshchykov, Кonstantin O., Donbass State Mechanical Engineering Academy
Poplavko, Yuriy
Popov, Valentin
Popovska, Kateryna, Assistant Lecturer at the Department of Infocommunication Engineering in Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv, Ukraine
Popovska, Kateryna, Kharkiv National University of Radio Electronics
Popovskyy, Volodymyr, Doctor of Technical Science, Professor at Kharkiv National University of Radio Electronics, Head of the Department of Infocommunication Engineering at Kharkiv National University of Radio Electronics
Popovskyy, Volodymyr, Kharkiv National University of Radio Electronics Head of the Department of Infocommunication Engineering
Prokopenko, Kateryna
Prokopenko, Yuriy
Pryschepa, Tatyana, Senior lecturer of ITS Department, National Technical University of Ukraine “KPI”
Pukhkaiev, Dmytro
Pukhkaiev, Dmytro S., National Technical University of Ukraine “KPI”

R

Radchenko, Dmitriy
Razumov-Friuzyk, Ievgenii, Kharkiv National University of Radio Electronics, assistant professor
Rehida, Pavlo, Master of Computer Engineering Department Department of Computer Engineering, “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine, AssistantProfessor,

176 - 200 of 320 Items    << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>