МЕТОДИКА ОЦІНКИ ГРАНИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАВАДОСТІЙКИХ КОДІВ

Authors

  • Leonid Uryvsky Prof., Dr., Head of Telecommunication Systems Department ITS NTUU “KPI”,
  • Anton Pieshkin PhD student of ITS NTUU “KPI”,

DOI:

https://doi.org/10.20535/2411-2976.22016.70-74

Keywords:

інформаційна ефективність, границя Шеннона, границя Плоткіна, продуктивність, пропускна здатність, коди БЧХ

Abstract

Проблематика. Вибір завадостійких кодів для каналів зв’язку з певними властивостями є складною задачею, яка не завжди вирішується на практиці за критеріями оптимальності. На прикладі сімейства стандартів 802.11, DVB-T можна побачити, що з оприлюдненням нових версій (802.11ac, DVB-T2) відбувся перехід від менш ефективних за критеріями інформаційної ефективності та завадостійкості кодів (згорткових кодів та кодів Ріда-Соломона) до більш ефективних блокових кодів – кодів LDPC. Тому, для вибору завадостійкого коду слід використовувати не лише традиційний
практичний досвід, а й методи оцінки інформаційної ефективності, завдяки яким можна розрізняти коди за показником інформаційної ефективності.
Мета досліджень. Оцінка граничної інформаційної ефективності завадостійких кодів
Методика реалізації. Поєднання класичної методики оцінки інформаційної ефективності Зюко разом із розробленою методикою синтезу оптимальних завадостійких кодів за критерієм максимального наближення до границі
Шеннона
Результати досліджень. Знайдено лінію граничної інформаційної ефективності завадостійких кодів, яка дозволяє оцінити мінімальні втрати інформації при досягненні необхідної завадостійкості.
Висновки. Отримана лінія граничної інформаційної ефективності завадостійких кодів може бути використана для оцінки ефективності використання конкретних завадостійких кодів. Як приклад зображений клас одних з найефективніших кодів – БЧХ, які суттєво віддалені від границі інформаційної ефективності.

References

Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVBT2). – Standard ETSI EN 302 755 V1.4.1 (2015-02). – 2015. – 193 p.

Gallager R.G. Information Theory and Reliable Communication / J.Willey Inc. – NY: 1968. – 719 p.

Zyuko A. G. Pomehoustoychivost i effektivnost sistemsvyazi. – M. : Svyaz, 1972. – 360 p.

Uryvskiy L.A., Prokopenko K.A., Moshinskaya A.V. Modifitsirovannaya metodika otsenki effektivnosti system peredachi informatsii // Nauchnyie vesti NTUU “KPI”, 2010, Kiev, Ukraine. — К., 2010. — pp. 24…29.

Pieshkin A.M. Comparison of methods for the synthesis of error-correcting code parameters to assess their noise immunity properties / 4th International Scientific Conference of Physics and technological

problems of wireless devices, telecommunications, nanoand microelectronics, 23-25 October 2014, Chernivtsi, Ukraine – p.p. 95…96.

Uryvskiy L.A., Osypchuk S.A. Comparative analysis of LDPC and BCH codes error-correcting capabilities. –Journal of Information & Telecommunication Sciences. – № 1, 2014. – p.p. 5…9.

Urivsky L.A., Pieshkin A.M. Assessment of bound correcting abilities of convolutional codes based on equivalent parameters of block codes // Abstracts of the 7th International Scientific and Practical Conference

«Problems in Telecommunications-2013». – pp. 350…353.

Issue

Section

Статті